APS Finance a.s., dceřiná společnost skupiny APS Holding S.A. vstoupila 1. října 2018 s dluhopisy v hodnotě 500 milionů korun s pětiletou splatností na Burzu Cenných Papíru Praha. Jmenovitá hodnota bondu dosahuje deseti tisíc korun a pětiprocentního ročního výnosu. APS Finance a.s. má možnost navýšit emisi až na 620 milionů korun. Část prostředků byla použita na refinancování existující zadluženosti a část bude použita pro další rozvoj skupiny.

Emitentem dluhopisů je APS Finance a.s., manažerem historicky první emise Skupiny APS byla J&T Banka, a.s., roli aranžéra plnil J&T IB Capital Markets, a.s.

Emitent Dluhopisů, společnost APS Finance a.s., (dále jen „Emitent“), v souladu s kapitolou 2) bod 2.1. „Datum emise, lhůta pro upisování“ Emisních podmínek (dále jen „Emisní podmínky“), tímto oznamuje, že došlo v rámci druhé tranše k vydání dalších Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 120.000.000 Kč. Celková hodnota všech vydaných dluhopisů tak činí 620.000.000 CZK.